برای ثبت نام آسان می توانید از ربات تلگرامِ حکم آنلاین به آدرس @OnlineHokmBot استفاده کنید.
اگر قبلا با ربات های تلگرام کار نکردید و یا حساب تلگرام ندارید روی "حساب تلگرام ندارم" کلیک کنید.اگر در طول مراحل ثبت نام با مشکلی مواجه شدید از طریق تماس با ما گزارش دهید